De run op de leerling ‘dat doet een school niet’ is de gangbare opvatting. Een leerling van groep 8 en zijn of haar ouders moeten echter wel tot een goede keuze kunnen komen. Dus is het handig om een helder beeld te schetsen van wat jouw school werkelijk is, wat je kan verwachten en dit beeld vervolgens via de juiste kanalen bij die nieuwe leerling te krijgen, waar jouw school nou zo goed bij past.

Tijdens deze workshop gaan we na wat de specifieke kenmerken zijn van de ouders en leerlingen die voor jouw school kiezen. Daar maken we een soort archetypen van (persona’s), met allerlei relevante kenmerken zoals interesses en kernboodschap. We gaan na via welke weg en met welke middelen je deze leerlingen het beste kan bereiken (customerjourney). Dat doen we aan de hand van een werkboekje met allerlei vragen. Met dat werkboekje kun je, het liefst met anderen, na de workshop nog verder in de school.