Op 1 januari 2020 is het regionaal programma ‘Sterk Techniekonderwijs regio Rijk van Nijmegen’ van start gegaan. Het programma heeft als doel het techniekonderwijs in het vmbo te versterken. Het programma gaat in de komende vier jaar een antwoord geven op de toenemende vraag naar technisch en technologisch opgeleide vakmensen, tegenover een dalend aantal techniekleerlingen in het vmbo. Binnen Bereik heeft de eerste 3 maanden gezorgd voor de projectleider communicatie & PR (Christine Mallon).

Het programma kent drie pijlers.

  • De professionalisering van het techniekonderwijs(aanbod).
  • Een doorlopende lijn van vmbo naar mbo en bedrijfsleven
  • Het verbeteren van het imago van vmbo en techniekonderwijs

Het gaat erom dat alle vmbo-leerlingen in de regio zich kunnen oriënteren op techniekonderwijs, hun talenten erin kunnen ontdekken en daardoor een weloverwogen keuze kunnen maken in de doorstroom naar het mbo. Tevens dat leerlingen kennis maken met werkplekken en projecten die bedrijven in de regio Rijk van Nijmegen in de toekomst voor ze beschikbaar hebben.