Er is veel onderwijsvernieuwing gaande. Agora onderwijs, Kunskapsskolan, IMYC zijn drie voorbeelden van bestaande onderwijsmethodieken, de laatste twee overigens geadopteerd uit het buitenland. Scholen maken ook weleens hun eigen vorm. Kenmerken komen overeen; vraag van de leerling centraal, onderwijs op maat, cyclisch, vakoverstijgend, ander toetsbeleid.

Maar hoe voer je dat beleid nu op een goede manier in op een school. Vaak zien we dat dit prima gebeurt. In sommige gevallen komt er veel van bovenaf en wordt de professionele bijdrage van de docent over het hoofd gezien. Hoe creëer je eigenaarschap en neem je de docenten mee? Dat is een van onze expertises en dat lichten we graag toe in een gesprek.

Lorentz Lyceum

Op het Lorentz Lyceum hebben we ons internationale profiel versterkt. Toen we in contact kwamen met Christine hadden we al een flinke onderwijsvernieuwing in gang gezet. Christine heeft ons geholpen dit profiel te verwoorden middels een heldere corporate story met bijpassende kernwaarden; taal die de beleving raakt. Daarna heeft ze dit verankerd in strategisch reputatiebeleid en de uitvoering daarvan ter hand genomen. Het resultaat was een groei van de instroom van leerlingen met meer dan 30%.

Jos van Deursen - interim rector

Olympus College

Christine is een professionele communicatie-adviseur met oog voor de grote lijn èn belangrijke details. Zij weet als geen ander hoe je bij strategische en gevoelige kwesties moet communiceren naar doelgroepen met verschillende belangen. Zij communiceert krachtig en vindt altijd de juiste toon. Zij heeft ervoor gezorgd dat ons veranderingstraject zo soepel mogelijk verliep.

Maarten van de Louw - rector