Woordvoering

De eerste opdracht in 2017 op het Citadel College was een woordvoeringskwestie. De rector, Wouter Middendorp, merkt daarover op:

Op onze school was een vervelende situatie ontstaan. Hierop moesten maatregelen genomen worden en de ouders en leerlingen geïnformeerd. Dan weet je dat dit ook media-aandacht gaat krijgen. We hebben Binnen Bereik gevraagd ons te begeleiden om de boodschap goed over te brengen naar ouders, leerlingen en media. Het resultaat was dat er geen onnodige onrust ontstond, ouders zich goed geïnformeerd voelden en wij zoveel mogelijk aandacht konden besteden aan het oplossen van de situatie.

Werving

In 2018 is Binnen Bereik gevraagd om de communicatie rondom de onderwijsvernieuwing, later genaamd ‘Onderweg’, van het vmbo op de locatie Dijkstraat te verzorgen. Van profiel tot uitvoering heeft Binnen Bereik samen met het team de publiciteit ter hand genomen. De kunst was om te ontdekken hoe ouders en leerlingen het beste hun keuze konden maken, dus wat daarvoor nodig was en dat alles dan in begrijpelijke taal en middelen te verwoorden. De kern wordt kort en bondig uitgelegd in de volgende animatie.

 

De hoop was uitgesproken om met enkele leerlingen te kunnen starten. Er melden zich echter zoveel leerlingen aan dat het er bijna teveel waren.

In 2019 heeft Binnen Bereik een analyse afgerond hoe en in welke mate het model (communicatie en positionering) van de Dijkstraat ook toegepast kan worden op mavo, havo en vwo van de locatie Griftdijk.

Arbeidsvreugde

Docenten zelf hun verantwoordelijkheid laten nemen voor hun werkplezier en hun prestaties. Dat past bij het Citadel College en het is de kern van de workshop Arbeidsvreugde. Met het team van Onderweg zijn de docenten gekomen tot een paar structurele oplossingen om hun arbeidsvreugde te vergroten en hebben ze die ook zelf ter hand genomen.