Waar mensen samenwerken, of naar de missie van een organisatie handelen, is het noodzakelijk dat gezamenlijke waarden het gedrag bepalen. Als je ervaart dat je waarden deelt, binnen de organisatie en met je doelgroepen, dan schept dat vertrouwen.

Kernwaarden zijn zowel de motor als het stuur achter je handelen. Het zet je in beweging en geeft richting. Ze geven energie als ze er zijn, of het raakt je diep als ze er niet zijn. Authentieke organisaties slagen erin de kernwaarden collectief te maken en in praktijk te brengen.

Een bruikbare kernwaarde moet:

  • aansluiten bij de bezieling
  • perspectief bieden op de toekomst
  • richting geven aan gedrag (verandering)
  • onderscheidend zijn
  • beleefd kunnen worden

Collectieve kernwaarden

Er bestaan honderden kernwaarden (zie hier enkele voorbeelden). Ze zijn cultuurbepaald, denk aan Griekse waarden en deugden, christelijke waarden of verlichtingswaarden als ‘zelfontplooiing’. Sommige zijn oppervlakkig en andere diepgaand.

Het is belangrijk op zoek te gaan naar waarden die aansluiten op waar de organisatie nu staat en een perspectief op de toekomst in zich dragen. Dan namelijk creëer je beweging, geef je richting aan het handelen.

Binnen Bereik doet eerst een WaardenScan in de gehele organisatie om vervolgens tot drie kernwaarden met beschrijving te komen; het WaardenDNA. 

Eenmaal geformuleerde kernwaarden zijn niet statisch. Ze moeten beleefbaar worden in de praktijk. Iedereen die deel is van of betrokken is bij de organisatie heeft daarvan een puzzelstukje in handen. Interne dialoog is noodzakelijk, niet vanwege ‘goed’ of ‘slecht’ handelen, maar om te ontwikkelen en met elkaar te kijken hoe die waarde dan invulling krijgt in de praktijk.

 

voorbeeld WaardenDNA
WaardenDNA Lorentz Lyceum | Binnen Bereik

 

Een Waardentraject bestaat uit de WaardenScan (desktop, uitgebreid met enkele kwalitatieve interviews), het creëren van het WaardenDNA en de dialoog erover aangaan met de medewerkers. Het waardentraject kost in de basis 4.950 euro ex BTW. Soms wordt een dergelijk traject uitgebreid met foto, film, cartoons waarmee je de waarden goed in de organisatie kunt communiceren of als visitekaartje van je organisatie kunt gebruiken.