Een relevante bijdrage aan de samenleving, toegevoegde waarde. Dat is wat men verwacht van een organisatie.

Aan de basis staat natuurlijk het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; je bedrijfsvoering moet getuigen van het bekende People, Planet, Profit.

Maar dat is het niet alleen. Je kunt er ook actief voor zorgen dat je van betekenis bent in de samenleving. Op zoek gaan naar de behoeftes in de wijk, stad of het land waar je bent en daarop aansluiten met projecten die passen wie jij bent en waar je voor staat.

Binnen Bereik ontwerpt, samen met jouw omgeving, maatschappelijke relevante concepten. Geeft dit inhoud, vorm en verhaal, zodat het de beleving raakt. Zo krijgen een mensen een sterke positieve connotatie bij jouw organisatie, en waar jij voor staat.