Tevreden docenten en arbeidsvreugde. We weten allemaal dat het bijdraagt aan een vitale school. Maar wat werkt echt? Besturen hebben vaak de neiging om arbeidsomstandigheden van bovenaf te bepalen. Arbeidsvreugde wordt echter in beginsel bepaald door het individuele perspectief; hoe de medewerker aankijkt tegen alle facetten van zijn of haar werk. Het is belangrijk om met elkaar in dialoog te zijn over ‘goed werknemerschap’ en ‘goed werkgeverschap’. En dat er een cyclus van halen en brengen tot stand komt tussen medewerker en organisatie.

De zeven bronnen van arbeidsvreugde is een uitgebreide methodiek die taal geeft aan de medewerker, zodat deze zelf de verantwoordelijkheid kan nemen om de werkomstandigheden naar zijn of haar hand te zetten. Medewerkers komen in hun kracht en nemen (samen) concrete acties om bij te dragen aan de organisatie.

Arbeidsvreugde
Bronnen van arbeidsvreugde

De 7 bronnen zijn:

  • Fysiek welbevinden
  • Collegialiteit
  • Waardering en vertrouwen
  • Goede prestaties
  • Groei
  • Werken met hart en ziel
  • Van betekenis zijn

 

Christine Mallon, eigenaar van Binnen Bereik, is gecertificeerd ‘7 bronnen coach‘. De betrokkenheid van medewerkers bij veranderingsprocessen en de koers van de organisatie wordt vergroot. Daarnaast is deze methodiek prima bruikbaar bij jaarlijkse functioneringsgesprekken of ter vervanging van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, omdat het direct resultaat en actiegerichtheid oplevert.