Een sterke uitstraling begint natuurlijk bij een sterke inhoud van de school; visie, missie, strategie, kernwaarden, pedagogisch klimaat, werkplezier. En daar begint al vaak de versnippering, van wat ooit bedoeld was en hoe het overkomt. Binnen Bereik brengt lijn (ook wel alignment genoemd) in alle bouwstenen van de uitstraling. Dat doen we via het Positioneringsmodel.

 

Via desktopresearch, kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder docenten, ouders en leerlingen stellen we het DNA van de school vast. Ook geven we advies hoe dit dan sterker te verwerken in alles wat de school uitstraalt.