Voor de AlliantieVO hebben we een verkennend onderzoek gedaan naar en geadviseerd over de freepublicitykansen van de 7 aangesloten VO scholen.