Klas als veilige plek voor onveilige meningen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Femke Halsema in de Kohnstammlezing over de klas als minimaatschappij.

In die minimaatschappij kun je leren vreedzaam met elkaar van mening te verschillen, mededogen met elkaar te ontwikkelen en ruimte aan elkaar te geven. In de klas kun je leren dat er conflicterende wereldbeelden zijn en dat dat niet erg is, maar juist goed en leuk. Als je je mening nooit hoeft te verdedigen, leer je dat ook niet. Wie leert andere meningen te respecteren, kan zich ontwikkelen tot een bewuste burger. Bron: website zininopvoeding.nl Lees meer>

Het klinkt zo mooi, maar ik geloof er niets van. Als maatschappij staan we vaak recht tegenover elkaar. We hebben de grootste mond. Het respecteren van elkaars mening brengt ons niet dichter bij elkaar, er ontstaat een soort nihilisme door.

Een collectief moreel kader ontwikkelen, en juist niet overal ruimte aan geven omdat je met elkaar grenzen stelt aan wat je als groep aanvaardbaar vindt; dat lijkt me nu juist bewust burgerschap. Toch is dat ook lastig, want als dat collectief morele kader een dictatuur blijkt te zijn dan is dat het einde van de democratie.

Afijn, maar om die hele verantwoordelijkheid voor een respectvolle samenleving nou weer bij het onderwijs te leggen?