Of je nu met onderwijsvernieuwing bezig bent, behoefte hebt aan groei van het aantal leerlingen of in zijn algemeenheid de uitstraling en zichtbaarheid van de school wilt vergroten; Binnen Bereik hanteert een 4 fasentraject.

1) Analyse

Door middel van desktopresearch, vragenlijsten en interviews wordt de school en zijn omgeving doorgelicht op thema’s als uitstraling, betrokkenheid, keuzemotieven en publiciteit.

2) Storytelling

De gewenste uitstraling wordt in kaart gebracht. Deels komt er input vanuit fase 1, maar nu wordt ook de gewenste toekomst vastgesteld en dit resulteert in handzame middelen zoals een WaardenDNA en Persona’s van de verschillende doelgroepen.

3) Strategie

Hoe krijg je de gewenste uitstraling en commitment/groei? De juiste doelgroepen worden met de juiste kernboodschap via de juiste kanalen bereikt. Een publiciteitsplan beschrijft deze strategie incl. een customerjourney en FAQ’s.

4) Implementatie

Begeleiding bij de uitvoering door de school. In sommige gevallen ook tijdelijk meewerkend.