Doelgroep- en communicatiestrategie; de juiste uitstraling van jouw school bij de juiste doelgroep via de juiste weg. Binnen Bereik geeft scholen een uitstraling die het hart raakt. Ik, Christine Mallon, zoek de pracht die er al in een school is, en zet daar een schijnwerper op.

De volgende organisaties gingen u voor: Lorentz Lyceum, Olympus College, Rivers International School, Mondial College, Alliantie Voortgezet Onderwijs, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Dominicus College, Stedelijk Gym Nijmegen, Citadel College.

It takes a village to raise a child. Anno 21ste eeuw is die community-building het meest aan de orde rondom scholen. Dat geeft een grote verantwoordelijkheid aan scholen, die verder gaat dan het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Daarom is het mijn missie om scholen te helpen om een zo mooi mogelijke omgeving te zijn voor kinderen, opdat zij zich kunnen ontwikkelen tot de mensen die ze kunnen en willen zijn.

 

Werkwijze

 

Lorentz Lyceum

Op het Lorentz Lyceum hebben we ons internationale profiel versterkt. Toen we in contact kwamen met Christine hadden we al een flinke onderwijsvernieuwing in gang gezet. Christine heeft ons geholpen dit profiel te verwoorden middels een heldere corporate story met bijpassende kernwaarden; taal die de beleving raakt. Daarna heeft ze dit verankerd in strategisch reputatiebeleid en de uitvoering daarvan ter hand genomen. Het resultaat was een groei van de instroom van leerlingen met meer dan 30%.

Jos van Deursen - interim rector

Olympus College

Christine is een professionele communicatie-adviseur met oog voor de grote lijn èn belangrijke details. Zij weet als geen ander hoe je bij strategische en gevoelige kwesties moet communiceren naar doelgroepen met verschillende belangen. Zij communiceert krachtig en vindt altijd de juiste toon. Zij heeft ervoor gezorgd dat ons veranderingstraject zo soepel mogelijk verliep.

Maarten van de Louw - rector