It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child. Dat is wat mij bij alles bezielt. Anno 21ste eeuw is die community-building het meest aan de orde rondom scholen. Dat geeft een grote verantwoordelijkheid aan scholen, die verder gaat dan het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Daarom is het mijn missie om scholen te helpen om een zo mooi mogelijke omgeving te zijn voor kinderen, opdat zij zich kunnen ontwikkelen tot de mensen die ze kunnen en willen zijn.

Hoe beter het verhaal, hoe meer men denkt dat het door een marketingafdeling bedacht is, en twijfelen of het wel waar is. Een krachtige uitstraling moet door mensen ervaren worden. Iedere school kent een oorsprong en bezieling. Dát verhaal wordt dagelijks verteld door de docenten en andere medewerkers; met wie ze zijn en wat ze doen. Binnen Bereik geeft taal en beeld aan die bezieling om deze vervolgens zichtbaar te maken in de hele bedrijfsvoering, het gedrag en de (on)gebruikelijke communicatiekanalen. Dit levert je een grotere betrokkenheid, groei en winst, zowel bij collega’s als bij de doelgroep die je wilt bereiken.

Waarheid is de nieuwe storytelling; ik zoek de pracht die er al is in een school en zet daar een schijnwerper op.


Over Christine Mallon

Ik heb een gedragswetenschap gestudeerd, ben afgestudeerd in voorlichting en communicatie en heb korte tijd gewerkt als onderzoeker. Mijn verdere loopbaan was in de positionering, marketing, communicatie en (programma)management. Van voorlichter bij postbus 51 (RVD, ministerie van Algemene Zaken), via het ministerie van Financiën als coördinator bedrijfs- en publieksvoorlichter en communicatieadviseur tot manager communicatie en zichtbaarheid & MT lid bij het Apostolisch Genootschap (religieus-humanisme). Naast mijn werk heb ik mij jarenlang ingezet als geestelijk verzorger; pastoraal medewerker en priester. Kortom; ik weet wat mensen bezielt en kan daar uitdrukking aan geven. De afgelopen jaren doe ik dat op scholen in het voortgezet onderwijs, als zelfstandige communicatiestrateeg met Binnen Bereik.