Er is veel onderwijsvernieuwing gaande. Agora onderwijs, Kunskapsskolan, IMYC zijn drie voorbeelden van bestaande onderwijsmethodieken, de laatste twee overigens geadopteerd uit het buitenland. Scholen maken ook weleens hun eigen vorm. Kenmerken komen overeen; vraag van de leerling centraal, onderwijs op maat, cyclisch, vakoverstijgend.

Het waarom zal telkens neerkomen op de notie dat je wilt dat het onderwijs past bij de leerling en niet andersom. Maar hoe leg je nu op een goede manier uit aan ouders en leerlingen wat je gaat doen? Hebben de docenten eigenlijk wel een gedeeld beeld, en weten ze wat hun te wachten staat? Kortom, een doordachte communicatiestrategie bij onderwijsvernieuwing is geen overbodige luxe.

 

Werkwijze

 

Lorentz Lyceum

Op het Lorentz Lyceum hebben we ons internationale profiel versterkt. Toen we in contact kwamen met Christine hadden we al een flinke onderwijsvernieuwing in gang gezet. Christine heeft ons geholpen dit profiel te verwoorden middels een heldere corporate story met bijpassende kernwaarden; taal die de beleving raakt. Daarna heeft ze dit verankerd in strategisch reputatiebeleid en de uitvoering daarvan ter hand genomen. Het resultaat was een groei van de instroom van leerlingen met meer dan 30%.

Jos van Deursen - interim rector

Olympus College

Christine is een professionele communicatie-adviseur met oog voor de grote lijn èn belangrijke details. Zij weet als geen ander hoe je bij strategische en gevoelige kwesties moet communiceren naar doelgroepen met verschillende belangen. Zij communiceert krachtig en vindt altijd de juiste toon. Zij heeft ervoor gezorgd dat ons veranderingstraject zo soepel mogelijk verliep.

Maarten van de Louw - rector